Общи условия

Общи условия за пазаруване в интернет магазин livia-m.com

Изискване за регистрация на клиент
Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия livia-m.com, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се тук, като по този начин създава свой клиентски профил.
Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазин livia-m.com;
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в магазин livia-m.com;
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин livia-m.com, както и да отказва изпълнението им по надлежния ред.

Livia-m.com си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана за изпълнение поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.
Чрез съгласието си да получава бюлетин и други и-мейл съобщения, клиентът изразява съгласието си с Политиката на поверителност.

Процедура за пазаруванe
Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин livia-m.com, ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка направена през интернет магазин livia-m.com представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". След проверка на всички наличности по поръчката, ние Ви изпращаме втори и-мейл потвърждение, след който следва изпълнение на поръчката. В случай, че поръчаните стоки не са налични, представител на livia-m.com се свърза с клиента.
При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка, e-mail и телефон за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчката".
3. Да заплати поръчаните стоки. Поръчката се смята за приета и влиза в процес на изпълнение само след направено плащане от страна на клиента, изключение са случайте с наложен платеж като метод на плащане.
Клиентът получава допълнителен и-мейл с молба за обратна връзка за качеството на обслужване и поръчаните стоки две седмици след доставка на поръчката.

Права и задължения на страните
Магазин livia-m.com се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок. Магазин livia-m.com се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа. Магазин livia-m.com не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката. Магазин livia-m.com не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон. Магазин livia-m.com не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин livia-m.com.

I.Клиентът има право да иска връщане на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 3 (три) работни дни след получаването на пратката.
II. Клиентът има право да иска връщане на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми. Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.
III. Клиентът има право, без да дължи обезщетение да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, неупотребявана, в търговски вид и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или отбив от цената. При предявяване рекламация, представител на магазин livia-m.com може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин livia-m.com. За повече информация, моля посетете секция "Отказ от покупка и рекламация“.
IV. Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка. Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки. V. Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното.
VI. Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки и се задължава да получи поръчаните стоки.
VII. Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
VIII. Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация. IX. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права. Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин livia-m.com.

Индивидуални поръчки
Индивидуална поръчка е поръчка с размери, предоставени от клиента. Всяка индивидуална поръчка се потвърждава след направено авансово плащане минимум 50% от стойността й. Индивидуалните поръчки или части от тях не подлежат на връщане или замяна. Изключение правят случайте, в които е налице производствен дефект, където се прилага процедурата за рекламация.

Защита на личните данни
I. Магазин livia-m.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.
II. Магазин livia-m.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
III. Магазин livia-m.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за целите, описани с Политиката за поверителност.
Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин livia-m.com чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин livia-m.com, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка.

Правно регулиране
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин livia-m.com и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Условия на доставка
Чл. 13. Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:
т. 1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
т. 2. Поръчаната от Клиента стока се доставя до 10 (десет) работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.
т. 3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
т. 4. Ако Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
т. 5. В случай, че Клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
т. 6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Начин на плащане
Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:
1. Чрез наложен платеж - заплащането на избрания продукт става в момента на извършване на доставка, като съответната сумата се предава на куриера;
2. С карта - плащане на поръчката с кредитна/дебитна карта. Видовете приемани карти са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY;
• При заплащане с карта:
- Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта.
- Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.
- При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
Чрез системата e-pay. Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ). Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута.